Kvartersteatern Sundsvalls Ungdomsråd 

Ungdomsrådet

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådet är Kvartersteaterns demokratiskola, och består av två representanter från varje ungdomsgrupp.

Här får ungdomarna lära sig hur man påverkar i en förening, men får också konkreta arbetsuppgifter. T.ex som att utveckla sin egen verksamhet och att lära sig arrangera olika aktiviteter, både för dem själva, men även för de mindre barnen i Kvartersteatern. 

Har du tips och idéer til Ungdomsrådet?

Prata med någon av representanterna i din grupp!