Kallelse till föreningen Kvartersteatern Sundsvalls årsmöte 

Tisdagen den 17 maj 2022 kl. 19.00 på Kvartersteatern.

För att kunna nominera, delta, och ha rösträtt på mötet, krävs att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021-2022 är erlagd.

 

På dagordningen: 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 

Nomineringar till styrelseposter:

Skall vara valberedningen tillhanda senast 26 april.

Valberedningens sammankallande:

Albin Karlsson

Epost: albin.k.karlsson@ifmetall.se

Telefon: 060-13 49 75

 

Motioner och skrivelser:

Skall vara styrelsen tillhanda senast 19 april.

Styrelseordförande:

Linnea Burefjord

E-post: linnea.burefjord@gmail.com

Telefon: 073-046 60 74

 

KLICKA HÄR för att ladda ner kallelsen som pdf.

 

Väl mött!

 

Kvartersteatern Sundsvalls styrelse