ÅRSMÖTESKALLELSE:

(OBS!
Eftersom restriktionen gällande sammankomster med fler 50 personer fortfarande gäller kommer vi att genomföra årsmötet antingen digitalt eller utomhus. 
(om lättnader skulle införas innan den 11 oktober genomför vi mötet som vanligt)
 
För att kunna planera och genomföra mötet på ett säkert och korrekt sätt behöver du därför anmäla om du tänker närvara eller inte.
Detta gör du på länken nedan senast den 27 september. 
Var noga med att fylla i korrekt e-postadress, då det i första hand är så vi kommer att informera om hur mötet skall genomföras.)
 
 
Föreningen Kvartersteatern Sundsvall kallar härmed till årsmöte den 11 oktober kl. 14.00.
  • På dagordningen: sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Nomineringar till styrelseposter skall vara valberedningen tillhanda senast 20 september
Valberedningens sammankallande: 
Nils-Bertil Eriksson
E-post: nbep (at) live.se
Telefon: 073-032 78 43
 
Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 september
Styrelsens ordförande: 
Lilly Anrep
E-post: lillyrosina2 (at) gmail.com
Telefon: 072-213 34 58
 
 
Väl mött!
 
Kvartersteaterns styrelse