Kvartersteatern kallar till

MEDLEMSMÖTE

den 12/12, kl. 18.30.

På Kvartersteatern.

 

På dagordningen:

Sedvanliga medlemsmötesfrågor.

Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 november och ställda per epost till: malinmnygren(at)gmail.com

 

OBS!

Om du ämnar närvara på medlemsmötet önskar styrelsen att du anmäler detta på genom att klicka på länken nedan, senast den 11/12 kl. 18.00

ANMÄLAN

 

Varmt välkommen!

Kvartersteaterns Styrelse

Nyheter


 

Följ Kvartersteatern Sundsvall på sociala medier:

2022-03-15