Priser & Utmärkelser.

Vi har genom åren fått en del priser utmärkelser som vi är väldig stolta över,

t.ex:

  • Sundsvalls Tidnings och SCA:s Jubileumsstipendium 2022
  • Energichansen
  • Bra gjort för Sundsvall
  • Årets Drake 2003
  • Vattenfalls och Fryshusets stora energispridarpris
  • Swedbanks kulturpris
  • Nathalie Rönnquist-fonden