Internationell verksamhet

Kvartersteatern Sundsvall har varit aktiva i EU-programmet ”Youth i action”.

Vid dessa utbyten har vi arbetat tillsammans med, och fått vänner i, följande länder:

  • Estland, 
  • Lettland
  • Litauen
  • Ungern
  • Bulgarien
  • Tjeckien
  • Polen
  • Italien
  • Spanien.
Klicka här för bilder från några av utbytena.
 
Kvartersteatern Sundsvall kommer förhoppningsvis att söka fler internationella samarbeten i framtiden, då det är ett fantastiskt sätt att motverka rasism och främlingsfientlighet.