Internationell verksamhet

Kvartersteatern Sundsvall är aktiva inom EU - programmet ”youth i action”. Där vi fått flera möjligheter att göra ungdomsutbyten.

Vid dessa utbyten har vi arbetat tillsammans med, och fått vänner i, följande länder:

  • Estland, 
  • Lettland
  • Litauen
  • Ungern
  • Bulgarien
  • Tjeckien
  • Polen
  • Italien
  • Spanien.
Klicka här för bilder från några av utbytena.
 
Kvartersteatern Sundsvall kommer även forstättningsvis att söka internationella samarbeten, då det är ett fantastiskt sätt att motverka rasism och främlingsfientlighet.